Meer informatie?

Op deze pagina kun je je contactgegevens invullen om meer informatie te ontvangen over Steundeclub.nl. Vul je eigen naam en e-mailadres in bij 'ontvanger' en vermeld bij 'jouw naam' de naam van je club. 

Steundeclub.nl doorvertellen!

Het is met dit formulier ook mogelijk om iemand anders te tippen over Steundeclub.nl. Dit kan bijvoorbeeld een bestuurslid zijn van jouw eigen club of misschien iemand die je kent bij een andere vereniging.

Als je denkt dat Steundeclub.nl iets voor jouw club is, wil je het waarschijnlijk graag met anderen mensen binnen je club bespreken. Daarvoor hebben we een handige presentatie gemaakt over Steundeclub.nl: Presentatie

Succes!

Meld je club aan