'Sport, daar geef je om'

KNVB, Eredivisie en NOC*NSF zijn in augustus 2014 gestart met een gezamenlijke project 'Sport, daar geef je om'. Een campagne met als doel om de Nederlanders te bewegen om te geven aan sportverenigingen. In Nederland wordt gul gegeven aan goede doelen. 'Sport, daar geef je om' heeft het doel om de geef cultuur in Nederland te verbreden. Zodat Nederlanders ook gul gaan geven aan sportverenigingen. Iets dat past in de huidige tijdgeest en de ontwikkeling dat de overheid in plaats van subsidieert steeds meer faciliteert.

Klik hier voor een leuk filmpje over 'Sport, daar geef je om!'

Steundeclub.nl past natuurlijk hier prima in. Vandaar ook dat 'Sport, daar geef je om' Steundeclub.nl een warm hart toedraagt. Meer informatie over dit project is te vinden op: http://www.sportdaargeefjeom.nl

Fiscale voordelen bij het geven aan sportverenigingen

Het is een mooie gedachte dat mensen willen geven aan jouw sportvereniging. Het biedt de gevers een goed gevoel en de sportvereniging nieuwe kansen. En er zijn belastingvoordelen te behalen. In verreweg de meeste gevallen heeft een sportvereniging een zogenaamde SBBI-status (Sociaal Belangen Behartigende Instantie). Een onderscheidende voorwaarde is dat de organisatie geen winstbelasting hoeft te betalen maar ook aan de andere voorwaarden moet worden voldaan. De penningmeester kan hierover uitsluitsel geven.

  • Een sportvereniging met SBBI-status heeft bij het geven aan sport bepaalde belastingvoordelen:
  • Een SBBI betaalt geen schenkbelasting over de éénmalige of periodieke schenkingen die zij ontvangt.
  • Een SBBI betaalt geen erfbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen die zij ontvangt.
  • Een steunstichting SBBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen en schenkingen die zij ontvangt.

Deze belastingvoordelen gelden ook voor sportorganisaties en stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instantie).Voor meer informatie over de mogelijke belastingvoordelen: http://www.sportdaargeefjeom.nl/voor-verenigingen/belastingvoordelen/